22 apr 2016

Wat moet een sociale robot voor mensen met dementie kunnen?

Wat moet een sociale robot voor mensen met dementie kunnen?

Studenten gaan onderzoeken waar een sociale robot voor mensen met dementie aan moet voldoen.

Wat moet een sociale robot kunnen doen voor mensen met dementie? Waar worden ze blij van? Waar hebben ze eventueel hulp bij nodig? Op 4 februari vond de kick-off plaats van een onderzoeksproject waarbij studenten van de opleidingen Toegepaste Gerontologie (van Windesheim) en van Maatschappelijke Werk en Dienstverlening (van NHL Hogeschool) onderzoeken welke wensen mensen met dementie hebben.

Deze gebruikerswensen worden in het project vertaald naar functionele eisen voor de apps die kunnen draaien op deze robots. Concreet denkt het onderzoeksteam daarbij aan de robots Jibo enPoppy (zie foto). Voor de laatste robot wordt de hardware op Windesheim gemaakt met behulp van 3D-printing.

Dit project wordt mede gefinancierd door stichting SIGI.