01 nov 2016

Wat vind jij belangrijk in het Dementie onderwijs?

Wat vind jij belangrijk in het Dementie onderwijs?

Wat vind jij belangrijk?

Wij, Cornelis Kapitein en Remco Korteweg, docenten van het ROC Deltion college zijn in gesprek met collega’s van de verschillende opleidingen over de inhoud van lessen over dementie.

Doel is zowel het kijken naar de mogelijkheid van onderlinge kennisuitwisseling, het komen tot unanimiteit over de noodzakelijke basiskennis en het zoeken naar eventuele bijscholingsvragen.

We horen graag wat jij als professional werkzaam in de dementiepraktijk hiervan vindt. Welke onderwerpen missen volgens jou of waar zou meer aandacht aan besteed moeten worden?

Uw naam:

Functie:

Uw e-mail

Geef aan hoe belangrijk u volgende onderwerpen vindt om behandeld te worden tijdens de opleiding. Hierbij staat 1 voor niet zo belangrijk en 5 voor heel belangrijk.

Kennis:

Verschijnselen van dementie: 12345

Alzheimer: 12345

Vasculaire dementie: 12345

Frontaalkwab dementie: 12345

Dementie paspoort: 12345

Parkinson: 12345

Lewy Body: 12345

Fasen van dementie : 12345

Netwerk, mantelzorg en familie: 12345

Groepsdynamica in zorginstelling: 12345

Lichamelijke achteruitgang: 12345

Domotica / EHealth: 12345

Muziek: 12345

Levensboek: 12345

Vaardigheden en houding:

Eigen regie: 12345

Gezamenlijke besluitvorming: 12345

Omgang en betrekken van mantelzorgers: 12345

Positieve kanten bij dementie: 12345

Validation /belevingsgerichte benadering: 12345

Realiteit oriƫntatiebenadering: 12345

Reminiscentie: 12345

Snoezelen: 12345

Warme zorg: 12345

Gespreksvoering ( tempo, open en gesloten vragen): 12345

Deel je leven: 12345

Kennistoetsing

Rollenspelen: 12345

Kennismonitor dementie: 12345

Open of meerkeuze vragen: 12345

Proeve van bekwaamheid: 12345

Ongetwijfeld is de lijst niet volledig en zijn we belangrijke onderwerpen vergeten. Zou je willen opschrijven welke onderwerpen je mist?