06 nov 2018

Vierde netwerkbijeenkomst ‘Cultuursensitief werken en dementie’

Vierde netwerkbijeenkomst ‘Cultuursensitief werken en dementie’

Op woensdag 19 september is het manifest Cultuursensitieve ouderenzorg door 26 organisaties in Zwolle ondertekent. Organisaties (zorg, welzijn en onderwijs) hebben met het ondertekenen van dit manifest de urgentie en het belang van cultuursensitief werken benadrukt. Een vervolg hierop was onze vierde netwerkbijeenkomst Cultuursensitief werken en dementie’ op maandag 5 november. Tijdens deze vierde bijeenkomst stond op de agenda dat we zouden spreken hoe organisaties specifiek cultuursensitief kunnen werken en wat zij daarvoor nodig hebben.

Helaas bleek de opkomst laag. Enkele organisaties hebben zich afgemeld, maar van vele organisaties die getekend hebben, waren er geen ambassadeurs aanwezig. Met de aanwezige netwerkleden hebben we besproken wat we als netwerk kunnen doen om de organisaties die getekend hebben, aan te laten sluiten bij het netwerk. Een ambassadeur is een persoon die werkzaam is binnen de organisatie, en die zich aansluit bij het netwerk. Deze professional haalt informatie op uit het netwerk en zorgt dat deze informatie intern binnen de organisatie verspreid wordt. Ook brengt de ambassadeur de aanwezige kennis en ervaring van de organisatie, naar het netwerk. Met het aanwijzen van een ambassadeur hopen we dat kennis niet verloren gaat door wisseling van deelnemers aan het netwerk, en op borging van kennis en informatie binnen de organisatie.

1) De bestuurders van de organisaties die getekend hebben worden persoonlijk benaderd en uitgenodigd voor een bijeenkomst voor de bestuurders. Zij worden gevraagd samen met een ambassadeur binnen hun eigen organisatie deel te nemen aan deze bijeenkomst. Samen met de bestuurders gaan we bespreken wat noodzakelijk is om van cultuursensitief werken binnen hun organisatie een aandachtsgebied te maken.

2) Alle deelnemers van het netwerk (ambassadeurs) wordt gevraagd om voor de volgende bijeenkomst in gesprek te gaan met hun collega’s en de input hiervan mee te nemen: Wat mis je als professional aan informatie over dementie bij migranten binnen jouw organisatie/werk? En Welke informatie/kennis/trainingen heb jij over dementie(en culturele diversiteit) binnen jouw organisatie die je met het netwerk wil delen?

3) Er is behoefte aan een sociale kaart van Zwolle en omgeving. Professionals en organisaties weten elkaar niet voldoende te vinden en het moet duidelijker worden waar expertisegebieden zoals zorg voor migranten te halen is.

De volgende bijeenkomst staat gepland op maandag 11 februari van 13.30 uur tot 16.00 uur op Hogeschool Windesheim. Er volgt nog een officiële uitnodiging voor deze bijeenkomst, maar zet het alvast in je agenda!