12 mrt 2019

Verslag Netwerkbijeenkomst 11 maart 2019

Verslag Netwerkbijeenkomst 11 maart 2019

Netwerkbijeenkomst 11 maart 2019
Culturele Diversiteit  & Dementie

Op maandag 11 maart 2019, heeft de vijfde netwerkbijeenkomst ‘Culturele Diversiteit & Dementie’ plaatsgevonden op hogeschool Windesheim. De opkomst lag op 60 professionals werkzaam in zorg, welzijn, beleid en onderwijs. Het was een mooie mix waar ook ruimte was om van elkaar te leren.

Een van de thema’s die we besproken hebben met netwerkleden was een online platform voor professionals. Netwerkleden hebben nagedacht en gesproken over wat zij willen vinden op een online platform. Denk aan informatie, kennis, en een sociale kaart. De input van deze denksessie is verzameld  en wordt gebruikt als startpunt bij het ontwikkelen van een online platform voor professionals rondom culturele diversiteit en dementie. Hogeschool Windesheim zal dit platform ontwikkelen voor professionals en is momenteel bezig met het inventariseren van de vraag vanuit de praktijk. Ontwikkelingen over dit platform en de inhoud die is opgehaald op 11 maart, worden tijdens de volgende bijeenkomst(en) gedeeld met netwerkleden.

Daarnaast hebben we gesproken over de inzet van muziek bij mensen met dementie. Het is duidelijk dat het enorm waardevol kan zijn. Een van de mantelzorgers gaf aan dat ze zelf heeft mogen ondervinden wat voor positief effect de inzet van muziek bij haar vader en moeder met dementie heeft. ProMemo, het Expertisecentrum Dementie van Hogeschool Windesheim, bezit over 15 ipods die zij wil inzetten bij migranten met dementie. De concrete vraag aan deelnemers van dit netwerk was of er professionals/mantelzorgers/organisaties aanwezig zijn die willen deelnemen aan een project muziek & dementie bij migranten, die vanaf september 2019 zal starten.  ProMemo zal het onderwijs én onderzoek ook koppelen aan dit project.
Stichting Pelita heeft aangegeven al een begin gemaakt te hebben met muziek en dementie, en heeft aangeboden de krachten te bundelen. Stichting Pelita en ProMemo gaan hier met elkaar over in gesprek en zullen voor een volgende netwerkbijeenkomst met een concreet plan komen.

Birsen Tas van Stichting WIjZ heeft een mooie presentatie gegeven over haar werkzaamheden op het gebied van migranten (en dementie). Het was een bijzondere presentatie waarin ze ons eerst heeft meegenomen in haar persoonlijke ervaringen en hoe ze die ervaringen meeneemt in haar werk.

De volgende bijeenkomst staat gepland op maandag 17 juni (13.30 tot 16.00 uur). Een uitnodiging volgt snel. Wil je op de hoogte blijven maar heb je nog niet eerder deelgenomen? Mail dan naar: g.duran@windesheim.nl

Downloads

Icon

Netwerkbijeenkomst ‘Culturele Diversiteit & Dementie 11 maart 316.29 KB 10 downloads

Op maandag 11 maart 2019, heeft de vijfde netwerkbijeenkomst ‘Culturele Diversiteit...
Icon

Presentatie Stichting WIjZ netwerkbijeenkomst 11 maart 2019 648.84 KB 9 downloads

Op maandag 11 maart 2019, heeft de vijfde netwerkbijeenkomst ‘Culturele Diversiteit...