22 jan 2019

Tessa en de Zorgstandaard Dementie

Tessa en de Zorgstandaard Dementie

Tessa en de Zorgstandaard Dementie

De betekenis van sociale robots voor thuiswonende mensen met dementie: zin en onzin?

Het doel van dit onderzoek Sociale robots zijn een nieuwe ontwikkeling in de zorg voor mensen met dementie. In dit project hebben we onderzoek gedaan naar de sociale robot Tessa van het Nederlandse bedrijf Tinybots. Tessa kan een persoon met dementie structuur bieden, doordat ze een herinnering geeft voor afspraken en dagelijkse handelingen. Ze doet dat door het uitspreken van een boodschap die van tevoren is ingevoerd door de mantelzorger. Bijvoorbeeld: “Het is drie uur. Goedemiddag mevrouw Nijboer, hebt u zin in een kopje thee?” Tessa kan daarnaast ook ja/nee-vragen stellen en muziek afspelen.

Omdat sociale robots nog zo nieuw zijn, is het belangrijk om goed te begrijpen wat een robot als Tessa voor mensen met dementie en hun naasten kan betekenen. Geeft ze een persoon met dementie inderdaad meer structuur? Kan ze de mantelzorger ondersteunen? En wat vinden mensen eigenlijk van zo’n robot in huis? Met deze en andere vragen in het achterhoofd zijn onderzoekers van de hogescholen Windesheim, Hanzehogeschool, NHL Stenden en VIAA een onderzoek gestart.

Hoe het onderzoek is uitgevoerd

Tessa is gedurende een periode van enkele weken tot maanden ingezet bij tien thuiswonende mensen met dementie. Naast de persoon met dementie waren ook familieleden en casemanagers bij het onderzoek betrokken. De onderzoekers kwamen regelmatig langs om te bespreken hoe Tessa hen beviel en om te leren van de ervaringen die de deelnemers hebben opgedaan met Tessa. Daarnaast zijn er groepsgesprekken gehouden met ouderen en zijn samen met de deelnemers enkele experimentele uitbreidingen voor Tessa ontwikkeld en beproefd.

Wat het onderzoek heeft opgeleverd

Samen met mensen met dementie hebben we onderzocht wat Tessa kan betekenen voor mensen met dementie en hun naasten, en hoe Tessa op een goede manier kan worden ingezet. De inzichten die we samen met de deelnemers hebben opgedaan, zijn beschreven in een publiekvriendelijk boekje: in de vorm van verhalen over de ervaringen van de deelnemers, een reeks geleerde lessen, praktische tips om Tessa goed in te zetten, en een kritische reflectie op de vraag wat Tessa kan bijdragen aan goede zorg.
Over dit rapport In dit rapport worden de vraagstelling, methode, uitkomsten en conclusie beschreven van het onderzoek dat heeft plaatsgevonden om de vraag te beantwoorden: hoe kan de sociale robot Tessa bijdragen aan de voorwaarden voor goede dementiezorg?

Download hier het onderzoek

Icon

Tessa en de Zorgstandaard Dementie 291.05 KB 14 downloads

Tessa en de Zorgstandaard Dementie De betekenis van sociale robots voor thuiswonende...

 

05 sep 2018

Tessa en de Zorgstandaard Dementie

Tessa en de Zorgstandaard Dementie

De betekenis van sociale robots voor thuiswonende mensen met dementie: zin en onzin? Resultaat 3.1

In dit rapport worden de vraagstelling, methode, uitkomsten en conclusie beschreven van het onderzoek dat heeft plaatsgevonden om de vraag te beantwoorden: hoe kan de sociale robot Tessa bijdragen aan de voorwaarden voor goede dementiezorg

05 sep 2018

Opgedane inzichten en geleerde lessen Sociale Robot

Opgedane inzichten en geleerde lessen

In dit rapport worden de vraagstelling, methode, uitkomsten en conclusie beschreven van het onderzoek dat heeft plaatsgevonden om de vraag te beantwoorden: wat kan de sociale robot Tessa betekenen voor thuiswonende mensen met dementie en hun naasten?

05 sep 2018

Een zorgethische toets van Tessa

Een zorgethische toets van Tessa

De betekenis van sociale robots voor thuiswonende mensen met dementie: zin en onzin? Resultaat 1.3

In dit rapport worden de vraagstelling, methode, uitkomsten en conclusie beschreven van het onderzoek dat heeft plaatsgevonden om de ethische vraag te beantwoorden: wat win en verlies je aan zorgzaamheid met de invoering en het gebruik van een sociale robot als Tessa?

05 sep 2018

Praktische richtlijnen voor het inpassen van Tessa in de zorg voor mensen met dementie

Praktische richtlijnen voor het inpassen van Tessa in de zorg voor mensen met dementie

In dit rapport worden de vraagstelling, methode, uitkomsten en conclusie beschreven van het onderzoek dat heeft plaatsgevonden om de vraag te beantwoorden: hoe kan de sociale robot Tessa optimaal worden ingezet in de zorg voor mensen met dementie?”

05 sep 2018

Samenvatting De betekenis van sociale robots voor thuiswonende mensen met dementie: zin en onzin?

De betekenis van sociale robots voor thuiswonende mensen met dementie: zin en onzin?

Sociale robots zijn een nieuwe ontwikkeling in de zorg voor mensen met dementie. In dit project hebben we onderzoek gedaan naar de sociale robot Tessa van het Nederlandse bedrijf Tinybots. Tessa kan een persoon met dementie structuur bieden, doordat ze een herinnering geeft voor afspraken en dagelijkse handelingen. Ze doet dat door het uitspreken van een boodschap die van tevoren is ingevoerd door de mantelzorger. Bijvoorbeeld: “Het is drie uur. Goedemiddag mevrouw Nijboer, hebt u zin in een kopje thee?” Tessa kan daarnaast ook ja/nee-vragen stellen en muziek afspelen.

16 sep 2016

Conference Proceedings New Friends 2015

Conference Proceedings New Friends 2015

Conferentie New Friends 2015 over sociale robots.

The proceedings of the international conference New Friends 2015 reflects the multidisciplinary nature of the conference theme, addressing the demand for expertise in both practice and research with expertise from a wide range of disciplines, like psychology, nursing, occupational therapy, physiotherapy, AI, robotics and education.

16 sep 2016

Knuffelen met nieuwe vrienden

Knuffelen met nieuwe vrienden

Deze handreiking is ontwikkeld is in het kader van het SIA RAAK project Nieuwe vrienden, oude emoties.

Een knuffelrobot is een robot in de vorm van een
(knuffel)dier. Door middel van moderne technologie kan
het robotdier reageren op menselijk contact door zelf
geluid en bepaalde bewegingen te maken. De bekendste en
meest geavanceerde knuffelrobot is Paro, een
babyzeehond. Hij reageert op (stem)geluid en aanraking
door bijvoorbeeld te spinnen, ogen open en dicht te doen
of zijn kop te bewegen. Zo nodigt de knuffelrobot de mens
uit om hem bijvoorbeeld te knuffelen, te aaien, op te tillen
en tegen hem te praten.

16 sep 2016

Exploring requirements and alternative pet robots for robot assisted therapy with older adults with dementia

Exploring requirements and alternative pet robots for robot assisted therapy with older adults with dementia

Robot assisted therapy has been applied in care for older adults who suffer from dementia for over ten years. Strong effects like improved interaction and signs of a higher sense of wellbeing have been reported. Still it is unclear which features are needed and which robotic pets would are suitable for this therapy. In this explorative research we interviewed 36 professional caregivers, both experienced and inexperienced in relationship to RAT and compiled a list of requirements. Next, we used this list to compare commercially available robotic pets. We found that many pet robots are usable, although seal robot Paro meets the requirements best, being superior on sustainability, realistic movements and interactivity. Finally, a test with alternative pets showed that different subjects were attracted to different pets and a subsequential questionnaire revealed that some caregivers were not only willing to try alternatives for Paro, but also suggesting that alternative pets could in some cases be more suitable.

16 sep 2016

Picking New Friends Caregivers and Dementia Patients Choices of Robotic Pets

Picking New Friends Caregivers and Dementia Patients Choices of Robotic Pets

This study explores the possibility of alternative pet robots to be used in dementia care. It describes how both caregivers and dementia patients in Spain and The Netherlands were exposed to alternatives and asked to make a choice for the one they considered most suitable or felt most attracted to. The results indicate that this field would benefit from more diversity and more research upon the specifics of alternative pet robots. It was also established that expectations of caregivers did not entirely match the choices made by their patients and that movements and sounds of robotic pets consistently has influence on affective interaction.