ProMemo

Expertisecentrum Dementie voor Professionals

Het expertisecentrum dementie richt zich op mbo- en hbo-professionals die werkzaam zijn in de dementiepraktijk.

Samen met de professionals uit de praktijk willen we de kwaliteit van leven van mensen met dementie en hun netwerk verbeteren door innovatie van de beroepspraktijk.

Het faciliteren van persoonsgerichte ondersteuning aan mensen met dementie vanuit een netwerkbenadering staat daarbij centraal.

Missie ProMemo

ProMemo wil het professioneel handelen van (toekomstig) mbo- en hbo-professionals  versterken zodat zij excellente ondersteuning kunnen bieden bij dementie. Doel is om een duurzame verbinding tussen beroepspraktijk, onderwijs en onderzoek te creëren, die ontwikkeling en implementatie van sociale en technologische innovatie mogelijk maakt.

ProMemo wil professionals helpen om zich te ontwikkelen tot waarde(n)volle beroepsbeoefenaars.  Professionals die zowel oog hebben voor de persoon met dementie als individu als voor diens naasten. Uitgangspunt voor het professionele handelen is een persoonsgerichte ondersteuning vanuit een netwerkbenadering.

Wie zijn wij

ProMemo wordt gedragen door de lectoraten Innoveren met Ouderen o.l.v. lector dr. Carolien Smits en het lectoraat ICT-innovaties in de Zorg o.l.v. lector dr.ir. Marike Hettinga.

Daarnaast is er een nauwe samenwerking met de Windesheim opleidingen Verpleegkunde, Toegepaste Gerontologie, Logopedie en Social Work en andere Windesheim lectoraten.

Samenwerken én stem geven

KoppelBinnen ProMemo werken we samen met professionals. Maar ook met mensen met dementie en hun naasten omdat zij de uiteindelijke doelgroep zijn. Door met hen samen te werken willen we mensen met dementie en hun naasten een stem geven. Zij kunnen immers zelf het beste aangeven wat voor hen kwaliteit van leven is.

ProMemo heeft drie klankbordgroepen: één voor professionals, één voor mensen met dementie en één voor mantelzorgers. De klankbordgroepen komen drie keer per jaar bij elkaar.

Het doel van deze klankbordgroepen is om ervaringen, kennis en wensen te achterhalen. Daarnaast kunnen de onderwerpen waar ProMemo zich op moet richten in gezamenlijkheid ontwikkeld, vastgesteld en getoetst  worden. Samen houden we  zo de kennisagenda actueel.

Samen innoveren

We gaan ook aan de slag met het opzetten van innovatieleerwerkplaatsen in de praktijk waar professionals, onderzoekers, docenten en studenten samen werken aan praktijkverbetering. De innovatieleerwerkplaatsen faciliteren betrokkenen in het leren, het ontwikkelen en toepassen van geschikte oplossingen en bevorderen zo kenniscirculatie.

ProMemo is lid van:

Deltaplan Dementie

Partners en participanten

Samenwerking staat centraal bij ProMemo. Binnen ProMemo starten drie partners met het bundelen van hun krachten. ProMemo staat open voor aanvullende partners en participanten.

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Gözde Duran.

.