Samen kennis ontwikkelen en delen

Onderwijs

ProMemo wil de kwaliteit van leven van mensen met dementie en hun naasten verbeteren door innovatie van de beroepspraktijk. Deze innovatie baseren we op een gezamenlijke kennisagenda. Door samenwerking te faciliteren met partners, professionals en mensen met dementie en hun naasten wil ProMemo een duurzame verbinding tot stand brengen tussen beroepspraktijk, onderzoek en onderwijs. Wilt u samen met ons kennis ontwikkelen? Heeft u vragen of loopt u tegen zaken aan in uw werkzaamheden?

Voor docenten

Het Deltion College heeft zich als partner in het kenniscentrum dementie ProMemo als opdracht gesteld om het onderwijs over dementie te stimuleren en up-to-date te houden en deze adviezen toegankelijk te maken voor andere ROC’s.

KLIK HIER VOOR MEER INFORMATIE VOOR DOCENTEN

Voor studenten

ProMemo wil het professioneel handelen van toekomstig mbo- en hbo-professionals  versterken zodat zij excellente ondersteuning kunnen bieden bij dementie. Doel is om een duurzame verbinding tussen beroepspraktijk, onderwijs en onderzoek te creëren, die ontwikkeling en implementatie van sociale en technologische innovatie mogelijk maakt.

KLIK HIER VOOR MEER INFORMATIE VOOR STUDENTEN