Samen kennis ontwikkelen en delen

Kennis ontwikkelen

ProMemo wil de kwaliteit van leven van mensen met dementie en hun naasten verbeteren door innovatie van de beroepspraktijk. Deze innovatie baseren we op een gezamenlijke kennisagenda.

Door samenwerking te faciliteren met partners, professionals en mensen met dementie en hun naasten wil ProMemo een duurzame verbinding tot stand brengen tussen beroepspraktijk, onderzoek en onderwijs.

Mist u kennis of tools?

We gaan graag in gesprek met u om te kijken of we samen met u nieuwe kennis of tools kunnen ontwikkelen.

Aanmelden
Bezig met versturen