ProMemo

Cultuursensitief werken

Om zowel voorbereid te zijn op de groeiende groep oudere migranten met dementie, als om kwaliteit van zorg voor iedereen te kunnen bieden, ontstond in de regio Zwolle de wens om een regionaal netwerk voor cultuursensitieve zorg en op te richten. ProMemo, het expertisecentrum dementie voor professionals van Windesheim, pakte de handschoen op en trok Dementiezorg voor Elkaar aan als adviseur. Samen zetten zij een netwerk op dat wil bijdragen aan het ontwikkelen van cultuursensitieve zorg bij de aangesloten zorg- en welzijnsorganisaties en gemeenten.

Ondersteuning op maat en themabijeenkomsten

Het Netwerk voor Cultuursensitieve Zorg en Dementie wil ondersteuning op maat geven. De opbrengsten hiervan én van het gezamenlijke proces zullen we vastleggen en landelijk verspreiden via Dementiezorg voor Elkaar. Op deze manier kunnen ook andere professionals aan de slag met de inzichten die de trajecten opleveren. We willen het leren van elkaar bovendien stimuleren door het organiseren van (thema)bijeenkomsten.

Lees hier meer over Netwerk voor Professionals

ProMemo is lid van:

Deltaplan Dementie

Dementiezorg voor elkaar

Co-creatie migrantenmantelzorgers

Informatie volgt snel!

Informatie

Het aantal mensen met dementie neemt toe. Tot het jaar 2030 wordt er in Nederland een stijging van 61% verwacht.

Het aantal personen met dementie met een niet-Nederlandse achtergrond, zal nog sneller stijgen. De verwachting is dat het aantal mensen met een nietNederlandse achtergrond tot het jaar 2030 zal stijgen met een percentage van 109%. In vergelijking met het aantal autochtone Nederlanders met dementie, is deze groei duidelijk hoger.

Klik hier voor meer informatie