Samen kennis ontwikkelen en delen

ProMemo wil samen kennis ontwikkelen

ProMemo wil de kwaliteit van leven van mensen met dementie en hun naasten verbeteren door innovatie van de beroepspraktijk. Deze innovatie baseren we op een gezamenlijke kennisagenda. Door samenwerking te faciliteren met partners, professionals en mensen met dementie en hun naasten wil ProMemo een duurzame verbinding tot stand brengen tussen beroepspraktijk, onderzoek en onderwijs. Wilt u samen met ons kennis ontwikkelen? Heeft u vragen of loopt u tegen zaken aan in uw werkzaamheden?

ProMemo wil leren van projecten uit de praktijk

Overzicht projecten

Vanuit ProMemo en door onze leden zijn er verschillende projecten opgezet.

Projecten