22 mei 2019

Handboek cultuursensitieve zorg

Handboek cultuursensitieve zorg

Student Janine Gaal (Verpleegkunde, Hogeschool Windesheim), heeft de afgelopen maanden hard gewerkt aan een mooi product. In dit handboek Cultuursensitieve zorg staat Janine stil bij hoe verpleegkundigen in de wijk een voorlichting kunnen organiseren voor bewoners met een migratieachtergrond. Aandachtspunten rondom informatieoverdracht en in contact komen met de doelgroep staan centraal.

Een ander belangrijk onderdeel van dit handboek zijn de pictogrammen. De pictogrammen zijn verdeeld in 6 thema’s, namelijk: intake, gevoelens, persoonlijke- en verpleegkundige zorg, medicatie, pijn en overige klachten, communicatie. Onder elk thema staan de pictogrammen uitgeschreven. Deze pictogrammen kunnen in contact met cliënten ingezet worden.

Wij bedanken Janine voor haar inzet en het door haar ontwikkelde handboek. Een mooi praktisch instrument om in de wijk bij te dragen aan cultuursensitieve zorg!

Het handboek is gratis te downloaden via onderstaande link.
Handboek cultuursensitieve zorg