05 sep 2018

Tessa en de Zorgstandaard Dementie

Tessa en de Zorgstandaard Dementie

De betekenis van sociale robots voor thuiswonende mensen met dementie: zin en onzin? Resultaat 3.1

In dit rapport worden de vraagstelling, methode, uitkomsten en conclusie beschreven van het onderzoek dat heeft plaatsgevonden om de vraag te beantwoorden: hoe kan de sociale robot Tessa bijdragen aan de voorwaarden voor goede dementiezorg

05 sep 2018

Opgedane inzichten en geleerde lessen Sociale Robot

Opgedane inzichten en geleerde lessen

In dit rapport worden de vraagstelling, methode, uitkomsten en conclusie beschreven van het onderzoek dat heeft plaatsgevonden om de vraag te beantwoorden: wat kan de sociale robot Tessa betekenen voor thuiswonende mensen met dementie en hun naasten?

05 sep 2018

Een zorgethische toets van Tessa

Een zorgethische toets van Tessa

De betekenis van sociale robots voor thuiswonende mensen met dementie: zin en onzin? Resultaat 1.3

In dit rapport worden de vraagstelling, methode, uitkomsten en conclusie beschreven van het onderzoek dat heeft plaatsgevonden om de ethische vraag te beantwoorden: wat win en verlies je aan zorgzaamheid met de invoering en het gebruik van een sociale robot als Tessa?

05 sep 2018

Praktische richtlijnen voor het inpassen van Tessa in de zorg voor mensen met dementie

Praktische richtlijnen voor het inpassen van Tessa in de zorg voor mensen met dementie

In dit rapport worden de vraagstelling, methode, uitkomsten en conclusie beschreven van het onderzoek dat heeft plaatsgevonden om de vraag te beantwoorden: hoe kan de sociale robot Tessa optimaal worden ingezet in de zorg voor mensen met dementie?”

05 sep 2018

Samenvatting De betekenis van sociale robots voor thuiswonende mensen met dementie: zin en onzin?

De betekenis van sociale robots voor thuiswonende mensen met dementie: zin en onzin?

Sociale robots zijn een nieuwe ontwikkeling in de zorg voor mensen met dementie. In dit project hebben we onderzoek gedaan naar de sociale robot Tessa van het Nederlandse bedrijf Tinybots. Tessa kan een persoon met dementie structuur bieden, doordat ze een herinnering geeft voor afspraken en dagelijkse handelingen. Ze doet dat door het uitspreken van een boodschap die van tevoren is ingevoerd door de mantelzorger. Bijvoorbeeld: “Het is drie uur. Goedemiddag mevrouw Nijboer, hebt u zin in een kopje thee?” Tessa kan daarnaast ook ja/nee-vragen stellen en muziek afspelen.