13 mrt 2018

Focusgroepgesprek met professionals over dementie-onderwijs

Focusgroepgesprek met professionals over dementie-onderwijs

In november 2017 hadden twee docenten Deltion en twee medewerkers van IJsselheem en Driezorg onder leiding van Gözde Duran van ProMemo een gesprek over wat in het onderwijs over dementie gemist wordt bij stagiaires.

06 feb 2018

Lessenserie: Dementie in het Onderwijs

Het Deltion College heeft zich als partner in het kenniscentrum dementie ProMemo als opdracht gesteld om het onderwijs over dementie te stimuleren, up-to-date te houden en deze adviezen toegankelijk te maken voor andere ROC’s.

Dementie is een syndroom dat volop in de belangstelling staat. Dementie kent veel verschillende aspecten en er bestaan veel verschillende visies over hoe hier het beste mee omgegaan kan worden.

Op internet is veel te vinden, bijvoorbeeld op de websites van hogescholen, Alzheimer Nederland, Vilans, huisartsen en zorginstellingen. Deze websites zijn verschillend van diepgang en kwaliteit. Datzelfde geldt voor de leerboeken die dementie behandelen. Hierdoor is de kans dat iemand door de bomen het bos niet meer ziet, groot. Deze lessenserie wil hierbij behulpzaam zijn.

16 sep 2016

Conference Proceedings New Friends 2015

Conference Proceedings New Friends 2015

Conferentie New Friends 2015 over sociale robots.

The proceedings of the international conference New Friends 2015 reflects the multidisciplinary nature of the conference theme, addressing the demand for expertise in both practice and research with expertise from a wide range of disciplines, like psychology, nursing, occupational therapy, physiotherapy, AI, robotics and education.

16 sep 2016

Kennisagenda Preventie en Zorg Thuis

Kennisagenda Preventie en Zorg Thuis

Binnen drie Academische Werkplaatsen Thuiszorg van ZonMw is de afgelopen jaren veel kennis en ervaring opgedaan over de rol van de thuiszorg bij preventie binnen ketenzorg van chronische ziekten. Middels de Academische Werkplaats Thuiszorg (AWT) werkwijze, dat wil zeggen uitwisseling tussen beleid, onderzoek, onderwijs en praktijk (BOOP), zijn vele verpleegkundigen, verzorgenden en welzijnsprofessionals geprofessionaliseerd. Door het doen van onderzoek en het uitwisselen van expertise zijn ook nieuwe vragen ontstaan.

16 sep 2016

Vraaggericht werken in de langdurige zorg

Vraaggericht werken in de langdurige zorg

In deze kennisbundel vindt u actuele informatie over vraaggericht werken in de langdurende zorg. Aan de orde komt wat vraaggericht werken is en welke aspecten daarbij belangrijk zijn. In het hoofdstuk ‘Aan de slag met vraaggericht werken’ vindt u (verwijzingen naar) instrumenten, werkvormen, opdrachten en casuïstiek. Met deze informatie kunt u uw lessen over vraaggericht werken verrijken en aanscherpen.