13 mrt 2018

Focusgroepgesprek met professionals over dementie-onderwijs

Focusgroepgesprek met professionals over dementie-onderwijs

In november 2017 hadden twee docenten Deltion en twee medewerkers van IJsselheem en Driezorg onder leiding van Gözde Duran van ProMemo een gesprek over wat in het onderwijs over dementie gemist wordt bij stagiaires.

06 feb 2018

Lessenserie: Dementie in het Onderwijs

Het Deltion College heeft zich als partner in het kenniscentrum dementie ProMemo als opdracht gesteld om het onderwijs over dementie te stimuleren, up-to-date te houden en deze adviezen toegankelijk te maken voor andere ROC’s.

Dementie is een syndroom dat volop in de belangstelling staat. Dementie kent veel verschillende aspecten en er bestaan veel verschillende visies over hoe hier het beste mee omgegaan kan worden.

Op internet is veel te vinden, bijvoorbeeld op de websites van hogescholen, Alzheimer Nederland, Vilans, huisartsen en zorginstellingen. Deze websites zijn verschillend van diepgang en kwaliteit. Datzelfde geldt voor de leerboeken die dementie behandelen. Hierdoor is de kans dat iemand door de bomen het bos niet meer ziet, groot. Deze lessenserie wil hierbij behulpzaam zijn.