22 mei 2018

Adviesrapport Cultuursensitieve dementiezorg in de regio Zwolle

Adviesrapport Cultuursensitieve dementiezorg in de regio Zwolle

Het aantal mensen met dementie neemt toe. Tot het jaar 2030 wordt er in Nederland een stijging van 61% verwacht. Het aantal personen met dementie met een niet-Nederlandse achtergrond, zal nog sneller stijgen. De verwachting is dat het aantal mensen met een nietNederlandse achtergrond tot het jaar 2030 zal stijgen met een percentage van 109%. In vergelijking met het aantal autochtone Nederlanders met dementie, is deze groei duidelijk hoger.

02 jan 2018

Een verkennende literatuurstudie naar culturele en seksuele diversiteit in de langdurige ouderenzorg

De huidige plurale en vergrijzende samenleving vraagt om aandacht voor diversiteit in de langdurige ouderenzorg.

Deze literatuurstudie richt zich enerzijds op het thema culturele diversiteit, en specifiek op migrantenouderen met Turkse en Marokkaanse achtergrond aangezien deze groepen in de aankomende jaren -in de grote steden- het snelst zullen toenemen in aantal. Anderzijds, richt deze literatuurstudie zich op seksuele diversiteit en LHBT-ouderen (oftewel lesbisch, homoseksueel, biseksueel, transgender) –een relatief onzichtbare groep in de zorg. Zowel migrantenouderen met Turkse/ Marokkaanse achtergrond als LHBT-ouderen hebben ervaringen met sociale uitsluiting en discriminatie.

Als doelgroepen in de zorg lijkt hun zorgvraag onvoldoende overeen te stemmen met het bestaande zorgaanbod, aangezien zij minder gebruik van formele zorg- en welzijnsvoorzieningen lijken te maken dan op grond van hun gezondheidssituatie wordt verwacht. In de context van decentralisatie en extramuralisering in de zorg, hebben zorg- en welzijnsorganisaties behoefte aan meer informatie over de afstemming van aanbod en vraag, wat dit vraagt van professionals en hoe en in welke mate zij specifiek (personeels-)beleid moeten ontwikkelen voor deze doelgroepen.