12 nov 2018

Congresbezoek Alzheimer Europe in Barcelona

Congresbezoek Alzheimer Europe in Barcelona

Eind oktober was het in Barcelona net zo belabberd en wisselvallig weer als in Nederland. Toch was ons verblijf daar op het Alzheimer Europe congres zeer de moeite waard. Scheelt ook dat het binnen was, natuurlijk.
Traditiegetrouw kwamen op de eerste dag de INTERDEM-onderzoekers bij elkaar: INTERDEM verbindt een groep pan-Europese onderzoekers in het psycho-sociale dementiedomein. De zogenaamde laptopsessies boden presentatoren de kans om in een soort groeps-speeddate tips en trics te ontvangen over hun onderzoek. Daarnaast presenteerden drie hoogstaande onderzoekers hun inzichten over het meten van effecten van trainingsinterventies bij zorgprofessionals. De effecten vallen nogal eens tegen, voor een deel omdat de implementatie in de praktijk complexer is dan gedacht. Het gepresenteerde onderzoek was van hoog niveau, maar kwam me toch wat old school over: een heilig geloof in rct’s en kwantitatieve meetinstrumenten. Inhoudelijk is onze collega Carolien Smits (Lector Innoveren met Ouderen) benieuwd naar hoe informeel leren kan bijdragen aan betere dementiezorg, maar dat kwam nauwelijks aan bod. De INTERDEM-groep werkt momenteel aan een nieuw manifest voor dementie-onderzoek. Dat illustreert de persoonlijke betrokkenheid van de gemiddelde onderzoeker. Tot slot namen enkele onderzoekers het initiatief om 2 actuele thema’s op te pakken: de mogelijkheden van preventie van dementie; en de zoektocht naar nieuwe onderzoeksmethoden. Ik heb me bij het preventieplatform aangesloten. Dit platform beoogt het komende half jaar tot een beschrijving van de status quo van het onderzoek rond preventie van dementie te komen, met bijpassende onderzoeksagenda. Een hoopvolle missie!

Het eigenlijke Alzheimer Europecongres was als gebruikelijk goed verzorgd en gevarieerd. Het geheim van dit congres schuilt in de participatie van mensen met dementie en hun mantelzorgers en de brede insteek waarin ook politiek en beleid een plaats hebben. Over deze 2 dagen werden sessies georganiseerd langs 6 stromen:
1. Beleid en strategie;
2. Genetica, preventie en behandeling;
3; INTERDEM;
4. ROADMAP: big data;
5. Zorgaanbod – in de breedte;
6. Participatie en dementievriendelijke initiatieven.

Daarnaast was er nog een Spaanstalige stroom gericht op mantelzorg en empowerment van de persoon met dementie. Het programma was ruim genoeg om de meer dan 800 bezoekers uit 43 landen twee dagen bezig te houden. Collega Carolien Smits mocht vanuit Windesheim bijdragen aan een zogenaamde oral poster (5 minuten) over positieve aspecten in de veranderende relatie tussen ouder met dementie en mantelzorgend kind. Collega Gözde duran presenteerde ons onderzoek naar de wensen van zorgprofessionals van reguliere zorgorganisaties en van cultuurspecifieke zorgaanbieder als het gaat om het aanbieden van interculturele dementiezorg. Dit onderwerp sloot ook mooi aan bij het speciale symposium over dementie in minderheden. De sprekers van dit symposium waren, net als ondergetekende, het afgelopen jaar actief in de Alzheimer Europe werkgroep over de zorg voor migranten met dementie en hun mantelzorgers. Later dit jaar brengt Alzheimer Europe een rapport hierover uit, geschreven door Dianne Gove. Ik kan het alvast van harte aanbevelen. Die aandacht voor minderheden lijkt ons ook een mooi thema voor het Alzheimer Europe congres van 2019: Dit wordt van 23-25 oktober gehouden in ons mooie, multiculturele Den Haag!