28 feb 2016

Casemanagement bij Dementie

Casemanagement bij Dementie

Casemanagers dementie begeleiden thuiswonende mensen met dementie en hun familie van direct na de diagnose tot opname in een verpleeghuis of overlijden.

Binnen de keten Dementie in de regio Capelle en Krimpen aan den IJssel wordt casemanagement aangeboden door drie thuiszorgorganisaties te weten, ieder met een eigen identiteit. Casemanagers voeren hun taken op verschillende wijze uit de regio, maar landelijk komt steeds meer de roep om een eenduidige wijze van het casemanagement. De vraagstelling van het project is:

hoe wordt de functie casemanagement dementie ingevuld binnen de keten Capelle en Krimpen aan den IJssel en
hoe verhoudt deze invulling zich tot landelijke standaarden als de Zorgstandaard Dementie, het expertisegebied casemanagement dementie en de resultaten van het landelijke evaluatieonderzoek casemanagement.
Projectbeschrijving

Het project wordt uitgevoerd binnen de Academische Werkplaats Dementie in opdracht van de stuurgroep van de keten dementie in Capelle en Krimpen aan den IJssel. Alle zes in de regio werkzame casemanagers worden geïnterviewd door docent/onderzoeker Dian Verberne over hun taken, hun positie in de keten, de samenwerking en hun visie op dementiezorg in de regio. De resultaten worden afgezet tegen landelijke beleidstukken, en de voorlopige resultaten worden in een focusgroep besproken met de casemanagers en in een peer review met de werkgroep onderzoek van de Academische Werkplaats. Vervolgens bieden wij de resultaten aan de stuurgroep van de keten aan die daarmee de discussie over al dan niet uniformer werken kan creëren.

Samen kennis ontwikkelen

Bent u geïnteresseerd in dit project, heeft u vragen of wilt u als professional in de dementiepraktijk meewerken aan aan het ontwikkelen van kennis? Stel uw vraag hier of schrijf u in.