Samenwerken aan innovatie

ProMemo wil de kwaliteit van leven van mensen met dementie en hun naasten verbeteren door innovatie van de beroepspraktijk. Deze innovatie baseren we op een gezamenlijke kennisagenda.

Door samenwerking met partners, professionals en mensen met dementie en hun naasten wil ProMemo een duurzame verbinding tot stand brengen tussen beroepspraktijk, onderzoek en onderwijs.

ProMemo ambieert drie rollen:

Verbinder

ProMemo wil onderzoek, onderwijs en praktijk met elkaar verbinden.

Ontwikkelaar

ProMemo wil innoveren en ontwikkelen vanuit de behoefte van de dementiepraktijk.

Expert

ProMemo wil de ontwikkelde kennis en tools delen met de beroepspraktijk, het onderwijs en onderzoekers.

Actualiteit

ProMemo Actueel

Kennisbank

 

De ontwikkelde kennis en tools binnen het expertisecentrum verzamelen en bundelen we in de Kennisbank.

U kunt onderzoeken bekijken of de kennisbank doorzoeken op trefwoord.

Doorzoek kennisbank

 

Projecten

Projecten uit de praktijk

Bij het ontwikkelen van innovatieve projecten wil ProMemo een verbindende partner zijn tussen de dementiepraktijk, het onderwijs en onderzoek.

Partners en participanten

ProMemo is een expertisecentrum met de volgende leden